Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

Usluge

Aktivne metode suzbijanja su:
– fizičko prisustvo kontrolora ptica, tj. obučenog lica koji vlada svim metodama za suzbijanje istih,
– laserski uređaji pod kontrolom čoveka kao jedna od najboljih metoda suzbijanja jata ptica prilikom smanjene dnevne svetlosti (sumrak, svitanje ili promenom meteo parametara),

– zvučni uređaji pod kontrolom čoveka koji se pravovremeno i shodno procenjenoj upotrebi koriste kao jedna od metoda za suzbijanje ptica,

– pirotehnička sredstva razred 2 sa kontrolisanim i zakonski dozvoljenom upotrebom, a u pomenutoj upotrebi kao jedno od primarnih radnji

– hawk kites for bird control ili zmajevi u obliku grabljivice za kontrolu prisustva ptica su jedna od aktivnih metoda koje se postavljaju na manje ili veće površine i koje se pod uticajem vetra pomeraju

– upotreba dronova kao zakonski dozvoljene metode u cilju istraživanja i odvraćanja ptica,

– improvizovane metode i sl. se koriste prilikom aktivnog suzbijanja ptica po određenoj vrsti. Improvizovanim metodama upravlja čovek i koriste se po ciljanoj grupi ptica

 

Pasivne metode suzbijanja su:
– upravljanje staništima, odnosno suzbijanje izvora hrane u vidu suzbijanja glodara (deratizacije), zatim suzbijanja glisti i puževa, kao i izvora semena trave korišćenje herbicida,
– mrežasta zaštita od ptica kao sredstvo za odvraćanje ptica sa zatvorenih ili drugih površina gde ptice borave ili se nastanjuju
mrežasta zaštita od ptica može biti izrađena od polipropilena, inoksa ili je pocinkovana, takođe ista može imati promer do 5cm2, radi bolje kontrole ciljanih vrsti ptica

– igličasta zaštita od ptica koja može da se postavi na ravne i neravne površine, lako savitljiva i laka za posatvljanje
igličasta zaštita od ptica se nudi sa dve ili četiri iglice u smeru protezanja, koja može da se naknadno koriguje u cilju obuhvatanja veće površine

– repelenti za suzbijanje koji se odnose na hologramske trake i vatreni gelovi za suzbijanje ptica

 

Konsalting usluge u zaštitu vazdušnog saobraćaja i aerodroma 

 Sanacija zaprljanih površina i suzbijanje izvora zaraze je:

– aktivno čišćenje površina gde ptice borave, uključujući mehaničko i mašisnko čišćenje, kao i uklanjanje ostataka od ptica i animalnog sadržaja sa finalnom upotrebom dezinficijensa. Osnovna namena svega jeste da se ptice odvrate sa pomenutih površina. Pored pozitivnog aspekta u cilju sanitarne i ekološke zaštite, cilj je da se animalni ostaci uklone, da se ne bi ptice i dalje okupljale. Svakako dalje, u cilju, postavljanja repelenata, pomenuta površina se mora očistiti.

© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET