Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

Dobrodošli na web prezentaciju Ekos Bird Control

EKOS BIRD CONTROL je specijalizovano preduzeće koje se bavi zaštitom od prisustva ptica. Pozitivnim propisima na nivou Republike Srbije, ptice se ne mogu ubijati. EKOS BIRD CONTROL nudi ekološke načine smanjenja prisustva na željenim lokacijama.

ZAŠTITA AERODROMA I VAZD. SAOBRAĆAJA

ZAŠTITA ZGRADA I FABRIKA

ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

ZAŠTITA MOSTOVA

ZAŠTITA AGRIKULTURA

ZAŠTITA DEPONIJA

EKOS BIRD CONTROL JE VAŠ POUZDAN PARTNER!

Nemojte gubiti vreme i trošiti sredstva na upotrebu neodgovarajućih sredstava za suzbijanje prisustva ptica, EKOS BIRD CONTROL će ponuditi rešenja koja su u interesu rešavanja problema, odnosno u interesu naručioca. EKOS BIRD CONTROL je specijalizovano preduzeće koje se bavi zaštitom od prisustva ptica. zakonom republike srbije ptice su zaštićena vrsta i nije dozvoljeno njihovo ubijanje. EKOS BIRD CONTROL nudi ekološke načine smanjenja prisustva na željenim lokacijama. ptice su prenosioci bolesti zoonozea, a površine gde su prisutne često zaprljane i neuredne, rešite ih se... EKOS BIRD CONTROL nudi aktivnu i pasivnu zaštitu od ptica na otvorenim površinama, kao i na objektima otvorenog i zatvorenog tipa. tim stručnjaka sa referencom i iskustvom iz pomenute oblasti nude rešenja za legalno i humano suzbijanje prisustva ptica.

POVERENJE SU NAM UKAZALI

© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET