Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

Galebovi – Zaštita od ptica

Laridae – galebovi :

– su gnezdarice plitkih močvarnih staništa, ribnjaka i rečnih tokova. Najčešće se gnezde u blizini urbanih sredina i zajedno sa vranama najviše ih ima na deponijama. Ovim gnezdaricama tokom jeseni i zime pridružuje se veliki broj ptica koje dolaze iz severnijh zemalja srednje Evrope. Galebovi su svaštojedi i hrane se akvatičnim organizmima, glodarima ali i otpadom biljnog i životinjskog porekla.


© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET