Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

Gačac – Zaštita od ptica

Corvus frugilegus – gačac je:

– vrsta koja se gnezdi u kolonijama, a areal rasprostranjenja je veliki. Gnezdi se na drveću često u gradskim parkovima i urbanim sredinama. Po pitanju ishrane su svaštojedi, semenke poljoprivrednih kultura, voćnim plodovima, deponije, sitnim životinjicama i dr.


© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET