Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

 

EBC SMS – Sistematizovano softversko rešenje za safety management system

EBC –SMS predstavlja softversku aplikaciju, koji je namenjena za evidenciju svih dogadjaja koji su procenjeni kao potencionalna opsanost.

Evidentirani podaci omogućavaju kreiranje priručnika za :

-analitiku i statistička izveštavanja,

-identifikaciju opsanih dogadjaja ,

-upravljanje rizicima ,

-optimizciju i promenu poslovnih procesa,

  • Nivoi korisničkog pristupa
  • Unos identifikovanog dogadjaja
  • Unos pripadajućih atributa
  • Baza podataka
  • Automatizovana obrada podataka
  • Fleksibilno kreiranje izveštaja
  • Praćenje ciljanih informacija
  • Sistem pametnih obaveštenja
© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET