Galovačka 12, Surčin, Srbija

Telefon 011/844-3-888

Galovačka 12, Surčin, Srbija

Analitika izrade elebarata i dokumenata o kretanjima i staništima i njihovom uticaju na okolinu

Analitika izrade elebaorata i dokumenata o kretanjima i staništima i njihovom uticaju na okolinu

U prvim koracima se prikupljaju podaci o vrstama ptica i divljači, o staništu i boravištu ptica i divljači, zatim se vrši fotografisanje područja, prikupljaju se podaci o kretanju ptica, zatim o neposrednim lokacijama koje su privlačne za njih, kao i podaci o kritičnim delovima objekta/površine kuda se one kreću. Nakon toga se kreće u proces izrade Elaborati, Uputstva za rad i sl., kao i Studije sa širokom spektrom informacija i sa merama za dalji monitoring i suzbijanje.

Ekos bird control vrši obuku osoblja koje će se baviti pomenutim poslovima shodno planu i programu obuke osoblja.

© 2017 Ekos Birdcontrol. Powered By Pocetak.NET